Arabisch

Hier kannst du kostenlos die Jügerschaftshefte die schon auf Arabisch übersetzt sind, runterladen.

FREE! Here you can download the christian disciplieship booklets that are already translated into Arabic.

¡GRATIS! Aquí puede descargar los folletos de disciplina cristiana que ya están traducidos al árabe.

 

Vorbereitung auf die Taufe.

Preparation for the baptism.

Preparación para el bautismo.

‫استعداد‬  ‫حول‬ ‫المعمودية‬

Inhalt / content / contenido:

‫‪5‬‬ ‫‪...............................................................................................................‬‬ ‫المقدمة‬
‫‪6‬‬ ‫‪.................................................................................................................‬‬ ‫البداية‬
‫‪9‬‬ ‫‪...................................................................................‬‬ ‫المعمودية‬ ‫معنى‬ ‫‪-‬الدرس‬ ‫‪1
‫‪15‬‬ ‫‪.......................................................................‬‬ ‫اليوم‬ ‫المعمودية‬ ‫أهامية‬ ‫‪-‬الدرس‬ ‫‪2
‫‪21‬‬ ‫‪.....................................................................................‬‬ ‫يسوع‬ ‫هاو‬ ‫من‬ ‫‪-‬الدرس‬ ‫‪3‬‬
‫‪27‬‬ ‫‪...................................................................‬‬ ‫لي‬ ‫بالنسبة‬ ‫يسوع‬ ‫هاو‬ ‫من‬ ‫‪-‬الدرس‬ ‫‪4
‫‪33‬‬ ‫‪.........................................................‬‬ ‫البديلي‬ ‫وفاته‬ ‫‪:‬‬ ‫يسوع‬ ‫مع‬ ‫الموت‬ ‫الدرس‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5
‫‪39‬‬ ‫‪..........................................................‬‬ ‫معركته‬ ‫يبدأ‬ ‫المسيح‬ ‫مع‬ ‫الموت‬ ‫‪-‬الدرس‬ ‫‪6‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪.................................................................................‬‬ ‫مع‬ ‫يسوع‬ ‫قيامة‬ ‫‪-‬الدرس‬ ‫‪7
‫‪51‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫القيامة‬ ‫‪-‬الدرس‬ ‫‪8‬‬
‫‪57‬‬ ‫‪.................................................‬‬ ‫الرباني‬ ‫العشاء‬ ‫في‬ ‫للمشاركة‬ ‫تعليمات‬ ‫‪-‬لدرس‬ ‫‪9‬‬
‫‪63‬‬ ‫‪............................................................‬‬ ‫والتلمذة‬ ‫للمعمودية‬ ‫تعليمات‬ ‫‪-‬الدرس‬ ‫‪10
‫‪70‬‬ ‫‪............................................................................................‬‬ ‫عينة‬ ‫دعوة‬ ‫‪-‬‬ ‫ملحق‬

 

Heiliger Geist / Holy Spirit / Espíritu Santo

Inhalt / content / contenido:

‫‪5‬‬ ‫‪.............................................................................................‬‬ ‫القدس‬ ‫الروح‬ ‫هو‬ ‫من‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪.......................................................................................‬‬ ‫الجديد‬ ‫العهد‬ ‫في‬ ‫أفعاله‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪17‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫تحويل‬ ‫وفي‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫عملها‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪23‬‬ ‫‪...........................................................................................‬‬ ‫شخصية‬ ‫على‬ ‫تأثيره‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪29‬‬ ‫‪........................................................................................................‬‬ ‫الستقبال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪35‬‬ ‫‪...................................................................................................‬‬ ‫لروح‬ ‫الكامل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪41‬‬ ‫‪.............................................................................‬‬ ‫اضطراب‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫القدس‬ ‫الروح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬
47‬‬ ‫‪..........................................................................................‬‬ ‫الله‬ ‫روح‬ ‫من‬ ‫وانطلقا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪53‬‬ ‫‪......................................................................................................‬‬ ‫للمؤمن‬ ‫قوة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪59‬‬ ‫‪...............................................................................................‬‬ ‫الروح‬ ‫معمودية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪67‬‬ ‫‪..............................................................................................‬‬ ‫وعجائب‬ ‫آيات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪73‬‬ ‫‪................................................................................................‬‬ ‫خمسين‬ ‫ال‬ ‫عيد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪78‬‬ ‫‪......................................................................................‬‬ ‫القدس‬ ‫الروح‬ ‫من‬ ‫هدايا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13
‬‬

 

Geistlicher Kampf und Heiligung

Spiritual battle and sanctification / Batalla espiritual y santificación

Inhalt / content / contenido:

‫‪5‬‬ ‫‪..........................................................................................‬‬ ‫الشيطان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪...............................................................................‬‬ ‫الشريرة‬ ‫الرواح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪17‬‬ ‫‪.........................................................................‬‬ ‫المراجعة‬ ‫و‬ ‫المحاولة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪23‬‬ ‫‪.................................................................‬‬ ‫الظلم‬ ‫قوى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رقم‬ ‫العدو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪29‬‬ ‫‪............................................................‬‬ ‫والعلمانية‬ ‫العالم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رقم‬ ‫العدو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪35‬‬ ‫‪.........................................................................‬‬ ‫جسدنا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رقم‬ ‫العدو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪39‬‬ ‫‪.....................................................................‬‬ ‫بنشاط‬ ‫تقديس‬ ‫‪2‬‬ ‫الجزء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪.................................................................................‬‬ ‫الفكار‬ ‫قداسة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪53‬‬ ‫‪...................................................................................‬‬ ‫السان‬ ‫تأدايب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪59‬‬ ‫‪..........................................................................‬‬ ‫والملبس‬ ‫الكحول‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪67‬‬ ‫‪...........................................................................‬‬ ‫الخرافة‬ ‫و‬ ‫ألوثإنية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪73‬‬ ‫‪..............................................................‬‬ ‫ايزوتريك‬ ‫التنجيم‬ ‫و‬ ‫السحر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪...............................................................................‬‬ ‫الكنيسة‬ ‫اعداء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13
‬‬

 

Geschichte der Israeliten

History of the Israelites

Historia de los israelitas

Inhalt / content / contenido:

‫‪6‬‬ ‫‪............................................................................‬‬ ‫مقدمة‬
‫‪8‬‬ ‫‪...............................................‬‬ ‫المقدس‬ ‫الكتاب‬ ‫‪-‬‬ ‫الوأل‬ ‫الدرس‬
‫‪14‬‬ ‫‪.....................................................‬‬ ‫القديم‬ ‫العهد‬ ‫التاني‬ ‫الدرس‬
‫‪.‬‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫وأيتدخل‬ ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫يخلق‬ ‫‪-‬الله‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تكوين‬ ‫الثالث‬ ‫الدرس‬
‫‪24‬‬....................................................................................
‫إبراهيم‪،‬‬ ‫العبرية‪-‬‬ ‫المة‬ ‫تأسيس‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫إلى‬ ‫‪12‬‬ ‫التكوين‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الدرس‬
‫‪32‬‬ ‫‪....................................................‬‬ ‫وأيوسف‬ ‫يعقوب‬ ‫إسحاق‪،‬‬
‫إلى‬ ‫‪1‬‬ ‫من‬ ‫الخروأج‬ ‫‪-‬‬ ‫المة‬ ‫وأخلق‬ ‫الشعب‬ ‫تحرير‬ ‫الخروأج‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الدرس‬
‫‪37‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪44‬‬ ‫‪...............‬‬ ‫(‬ ‫‪40‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫)الخروأج‬ ‫‪Die‬‬ ‫‪Stiftshütte‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الدرس‬
‫‪54‬‬ ‫‪..............................‬‬ ‫الخدمة‬ ‫المقدس‬ ‫الله‬ ‫يبدأ‬ ‫‪-‬‬ ‫اللوأيين‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الدرس‬
‫‪61‬‬ ‫‪....................................................................‬‬ ‫–‬ ‫‪8‬‬ ‫الدرس‬
‫‪61‬‬ ‫‪..................................................‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪-‬خروأج‬ ‫العألى‬ ‫الكاهن‬
‫‪67‬‬ ‫‪............................‬‬ ‫(‬ ‫‪23‬‬ ‫)اللوأيين‬ ‫‪-‬‬ ‫اليهودي‬ ‫التقويم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الدرس‬
‫‪74‬‬ ‫‪............................‬‬ ‫الميعاد‬ ‫أرض‬ ‫إلى‬ ‫رحلة‬ ‫‪-‬‬ ‫العدد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الدرس‬
‫‪83‬‬ ‫‪............................‬‬ ‫الفأق‬ ‫فأي‬ ‫الرض‬ ‫‪-‬‬ ‫التثنية‬ ‫سفر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الدرس‬
‫‪94‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫وأالثقافأة‬ ‫المة‬ ‫الناس‪،‬‬ ‫الدين‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الدرس‬
‫‪100‬‬ ‫‪......‬‬ ‫أرضا‬ ‫إسرائيل‬ ‫بإعأطاء‬ ‫بوعأده‬ ‫الله‬ ‫يفي‬ ‫‪-‬‬ ‫يشوع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الدرس‬
‫‪107‬‬ ‫‪.....................................‬‬ ‫المقدس‬ ‫الكتاب‬ ‫قراءة‬ ‫عألى‬ ‫السيطرة‬
‫‪108‬‬ ‫‪........................................................................‬‬ ‫مصادر‬

 

Falls diese Schulung dir gefallen hat, click hier > >   Add to Facebook Tweet This